Kentsel Dönüşüm Proje Yönetimi

Hak Sahiplerine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda, geçmişten günümüze ulaşan plansız ve sağlıksız yapı stokuna ait dönüşüm sürecini, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’ne uygun, sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla ele alıyor, geliştirme sürecinde yer alan aktörler ile birlikte planladığımız projelerinizi hayata geçiriyoruz.

Yüklenici / Müteahhit ve Yatırımcılara Yönelik Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri

Hak sahipleri ve müteahhit firma / yatırımcıların katılımı ile gerçekleşen dönüşüm sürecinde yaşanacak olası uzlaşı sorunlarını ve belirsizlikleri ortadan kaldıran, proje geliştirmenin her bir kalemini teknik, hukuki ve mali yönleriyle sorgulayarak, işleyişteki aksaklıklara bütünde çözümler üretmeye yönelten bir yaklaşım sergilenir. Proje geliştirmede amaç, tarafların haklarını ve beklentilerini gözeterek doğru planlamayla süreci şeffaf bir şekilde yürütebilmektir.